Ana Sayfa / Hakkımızda / İletişim /

0 (216) 606 45 15

Topraklama Çeşitleri

#

Topraklama, tüm yapılar için dikkat edilmesi ve üzerinde titizlikle durulması gereken bir konudur. Topraklama yaparken dikkat edilmesi gereken pek çok nokta vardır. Fakat biz öncelikle topraklama çeşitlerini ele alacağız. Topraklama çeşitlerini amaçlarına göre üçe ayırmak mümkündür. Bunlar korunma topraklaması, işletme topraklaması ve yıldırım topraklamasıdır.

 

Korunma Topraklaması

 

Korunma topraklaması; özellikle yüksek gerilim tesislerinde uygulanan topraklama çeşididir. İnsanları yüksek gerilimden korumak için uygulanır. Bu topraklama sisteminde, işletmedeki akım devresinde bulunmayan tüm iletkenler topraklama tesisatı aracılığı ile bir araya bağlanıp topraklanır.

 

Ayrıca korunma topraklaması, her ne kadar alçak gerilim tesislerinde de koruma amaçlı kullanılan bir yöntem olsa da, bu tip durumlarda kullanılmasının çeşitli sakıncaları vardır. Öte yandan yüksek gerilim hatlarındaki korunma topraklaması, can ve mal güvenliği açısından son derece önemli ve etkilidir.

 

İşletme Topraklaması

 

Direkt topraklama ve endirekt topraklama olarak ikiye ayrılan işletme topraklaması; elektrik tesislerindeki işletme akım devresindeki bir noktanın topraklanması şeklinde tanımlanabilir. Direkt topraklama yönteminde; topraklama üzerinde topraklama empedansı haricinde herhangi bir direnç bulunmaz. Endirekt topraklama yönteminde ise; fazladan bir direnç söz konusudur.

 

İşletme topraklaması sayesinde işletme akım devresinin toprağa karşı potansiyeli sabitlenir. Hem alçak hem de yüksek gerilim tesislerinde kullanılan işletme topraklaması, işlevsellik açısından korunma topraklaması ile çeşitli benzerlikler içermektedir.

 

Yıldırım Topraklaması

 

Yıldırım topraklaması; elektrik tesislerinde yıldırım düşmesine karşı korunmak için uygulanan bir yöntemdir. Bu topraklama türünde, tesiste yıldırımın düşme ihtimali olan tüm iletkenler topraklayıcı üzerinden topraklanır.

 

Bir tür korunma topraklaması olarak da düşünülebilecek olan yıldırım topraklamasında bu yüzden iki topraklama birbirine bağlanmaktadır. Yıldırım topraklaması, yıldırımdan kaynaklanan yüksek gerilimin, tesise zarar vermeksizin toprağa aktarılmasını sağlamaktır. Ayrıca binalara düşen yıldırımların da insan hayatını tehlikeye atmaması ve yangınlara sebebiyet vermemesi için toprağa aktarımını sağlamaktır.

 

Topraklamanın mantığı temelde hep aynıdır fakat amaç ve kullanım alanları itibarı ile topraklamayı yukarıdaki şekilde korunma topraklaması, işletme topraklaması ve yıldırım topraklaması olmak üzere üçe ayırmak mümkündür. Üç topraklama çeşidinde de amaç can ve mal güvenliğini maksimum düzeye taşımak, olası elektrik sorunlarının önüne geçmek, yüksek gerilimi bir şekilde toprağa iletmektir.