Ana Sayfa / Hakkımızda / İletişim /

0 (216) 606 45 15

Elektrik Tesisatı Uygunluk Raporu

#

Elektrik tesisatı uygunluk raporunu serbest müşavir mühendis belgesine (SMM belgesi) sahip elektrik mühendisleri tarfından verebilir. Elektrik tesisatında kontrol edilmesi gereken kısımların bir bölümünü aşağıda bulabilirsiniz. Tesisinizde yapılacak bu kontroller tesisinizin büyüklüğü, pano sayısı, yüksek gerilim beslemesi, elektrik üretilmesi.. gibi durumlara bağlıdır. Konroller bu konuda uzmanlaşmış elektrik mühendisleri tarafından ve uzman firmaların denetimlerinde yapılması çalışanlarınızın ilerde karşılacakları risklere karşı önemli rol oynacaktır. Elektrik tesisatı uygunluk raporu ekinde SMM belgesi, ölçüm ve kontrollerde kullanılan cihazların kalibrasyon belgesi ve raporun önyazı belgesi olmalıdır.

 

1. Enerji odası ve kablo şaftı   ilgili mevzuata ve genelgelere uygun ve düzgün müdür?

2. Ölçü ve sayaç bölümleri   kilitlenip mühürlenecek şekilde midir?

3. Sayaçların akım değerleri ile ölçü trafoları çevirme oranları projeye uygun mudur?

4. Sayaç bağlantıları normal   midir?

5. Ölçü devresinin bağlantıları   uygun mudur?

6. Tüm kolon ve diğer kablo   kesitleri, türleri ve renkleri normal midir?

7. Ortak sigortalar ve abone   giriş sigortaları bir fazlıda kesici, üç fazlıda kofre  midir?

8. Sigorta ve kesici amperajları   uygun mudur?

9. Sigorta viskontakları normal   midir?

10. Sigorta bağlantı uçları   normal kullanılmış mıdır?

11. potansiyel dengeleme   (eşpotansiyel kuşaklama) barası (PDB) normal midir?

12. Tüm tabloların iç   bağlantıları normal ve düzgün müdür?

13. Sayaç panoları içindeki   aydınlatma düzeyi uygun mudur?

MOTORLAR

14. 5 kW’tan küçük motorlar   için termik şalter kullanılmış mıdır?

15. 5 kW’tan büyük motorlarda   aşırı akım ve düşük gerilim röleleri ile donanmış otomatik şalterlerle   yapılan koruma uygun mudur?

16. 5 kW’tan büyük motorlarda   yıldız/üçgen vb yol verme düzeni kullanılmış mıdır?

17. Motor gövdeleri   topraklanmış mıdır?

18. Motorlar plana uygun olarak   tesis edilmiş midir?

AYDINLATMA

19. Merdiven otomatiğine bağlı aydınlatma tesisatı normal   midir?

20. Sabit aydınlatma tesisatı normal midir?

21. Kablo ve sigorta değerleri   ile bağlantıları normal midir?

22. Kullanılan lambalar güç ve bağlantı yönünden  normal midir?

ZİL vb. TESİSAT

23. Tesisat genel olarak normal   midir?

24. Kullanılan transformatör yeterli ve normal bağlanmış   mıdır?

25. Aynı koruma sistemlerine bağlanmış mıdır?

ANAHTARLAR

26. Gerekli koruma   topraklamaları yapılmış mıdır?

27. Fiziksel ve elektriksel   bağlantılar normal midir?

28. Faz üzerine mi bağlıdır?

PRİZLER

29. İletkenin renk ve kesiti   normal midir?

30. Kullanım yerleri, yerden   yükseklikleri normal midir?

31. İletkenlerin renk ve   kesitleri normal midir?

32. Topraklamaları normal   midir?

BUATLAR

33. Bağlantıları klemens ile   yapılmış mıdır?

34. Boru çapları giriş-çıkış   sayıları ve yeri projeye uygun mudur?

35. Kare buat ölçüleri uygun   mudur?

AG KOMPANZASYON

36. Münferit kompanzasyon yapılacak olan lamba ve   motorlarda kompanzasyon yapılmış mı?

37. AG kompanzasyon tesislerinde kondansatör gücü yeterli   midir?

38. AG kompanzasyon tesislerinde reaktif güç rölesi   ayarları yapılmış mıdır?

39. AG kompanzasyon tesislerinde kademe sayısı yeterli   midir?

40. AG kompanzasyon tesislerinde pano topraklaması yeterli   midir?

41. AG kompanzasyon tesislerinde pano kapağında anahtar   (sviç) var mıdır?

42. AG kompanzasyon tesislerinde sigorta ve kondansatör   akım değerleri uygun mudur?

43. AG kompanzasyon tesislerinde kontaktör grupları görev   yapıyorlar mı?

GENEL

44. Hata akımı koruma röleleri uygun olarak tesis edilmiş   ve fonksiyonel mi?

45. Faz, nötr, koruma, topraklama ve potansiyel dengeleme   iletkenleri renk, kesit, özellik, ilgili standartlara uygunluk ve etiketleme   yönünden doğru kullanılmış mıdır?

46. Bütün sortilere faz, nötr ve koruma hattı kesintisiz   ulaşmakta mıdır?

47. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinde   öngörülen deneylerden alınan sonuçlar uygun mudur?

48. Tesisatta kullanılan araç, gereç ve cihazlar ilgili   Türk Standartlarına uygun mu?