Ana Sayfa / Hakkımızda / İletişim /

0 (216) 606 45 15

Paratoner Projesi

#

Paratoner kullanımı öncesinde, paratoner projesi hazırlamak gerekmektedir. Hiçbir işe proje olmadan başlanmayacağı gibi, yıldırım düşmelerine karşı alınacak tedbirlerin başında yer alan paratoner tesisatları için de proje şarttır. Peki paratoner projesinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Herkes paratoner projesi hazırlayabilir mi? Paratoner projesinin önemi nedir? Paratoner projesinin haricinde, bu konuda etkili olan faktörler nelerdir?

 

Paratoner projesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususların başında, projesinin gerçek yapının birebir küçültülmüş hali olması yer almaktadır. Yani ölçüler tam olmalı, aslık yapının projelendirilmiş halini içermelidir. Paratoner projesini herkes hazırlayamaz. Bu konuda uzman kişilere danışarak siz de yapılarınız için, yıldırım düşmesi ihtimaline karşı önlem almayı düşündüğünüz takdirde paratoner projesi hazırlatabilirsiniz. Paratoner projesinin önemi ise son derece büyüktür. Başta da belirttiğimiz üzere proje olmaksızın paratoner tesisatının doğru ve eksiksiz şekilde yapılması mümkün değildir. Herhangi bir aksaklık çıkması ihtimalini minimum düzeye indirgemek için öncelikle paratoner projesi hazırlanmalı, sonrasında tesisat kurulmalı, ayrıca her yıl periyodik olarak paratonerlerin bakımı yaptırılmalıdır.

 

Paratoner bakımı, bu konuda üzerinde titizlikle durulması gereken bir konu olmasına karşın, paratoner tesisatı yaptıranlar tarafından gereken önemi görmemektedir. Fakat korozyon veya iletkenler arasında oluşabilecek kopuklukların yanı sıra topraklama direncinin artması ihtimalini göz önünde bulundurarak, her yıl düzenli olarak paratonerlerin bakımının yapılması son derece önemlidir. Aksi takdirde yıldırım düşmesinden etkilenmemek için kullanılan paratonerlerin tesis edilmesinin hiçbir önemi kalmayabilir, olası bir yıldırım düşmesinde başta bakımsızlık nedeniyle paratonerin kullanıldığı bina olmak üzere çevredeki yapılar olumsuz etkilenebilir, bölgede yangın gibi afetler oluşabilir.

 

Tüm bu olumsuzlukları elemine etmek için ise aslında yapılması gerekenler bellidir. Yüksek yapılarda mutlaka paratoner kullanılmalıdır. Paratoner iletken özelliği yüksek metaller aracılığı, yıldırımlar vasıtasıyla binaya yönelen elektronların toprağa iletilmesini sağlar. Fakat direkt olarak paratoner tesisatı kurulmaz. Öncelikle paratoner projesinin çizilmesi, sonrasında ise uygulamaya konulması gerekmektedir. Ve yine yukarıda da değindiğimiz üzere her yıl düzenli olarak paratonerlerin bakımının yaptırılması, işin yalnızca proje ve uygulama ile sınırlı kalmaması gerekmektedir. Bu sayede hem paratoner kullanılan yapılar, hem de çevredeki nispeten alçakta kalan binalar yıldırımlardan korunmuş olacaktır.